Berhati-hatilah Dengan Ucapan “Kalau”

 

Ucapan “kalau” atau “seandainya” sudah sangat sering kita dengar. Namun banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui bahawa ucapan tersebut memberi kesan pada kemurkaan Allah yang dapat memasukkannya ke dalam api neraka. Ucapan tersebut sering dianggap remeh padahal mengakibatkan rosaknya tauhid seseorang. Sehingga seorang yang bertauhid akan mengelakkan ucapan tersebut dan lebih berhati-hati dalam perkataannya.

Oleh kerana itu, penulis mengajak pembaca untuk mengetahui lebih jelas mengenai ucapan “Kalau”. Ucapan ini tidak semuanya mendatangkan kemurkaan Allah. Akan tetapi bergantung pada penggunaan ucapan tersebut sehingga ucapan tersebut mempunyai undang-undang yang berbeza pada masing-masing kegunaan.

Berikut ini penjelasannya.

Ucapan “kalau” yang digunakan dengan maksud untuk menentang ketentuan syari’at, hukumnya adalah haram.

Contohnya: Kalau minuman keras itu halal, tentu saya akan mendapat keuntungan yang lebih besar. ”

Sebagaimana firman Allah:

الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين

“(Mereka itu) adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang,” Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. “Katakanlah,” Cegahlah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar. “(QS. Ali Imran: 168)

Ucapan “kalau” apabila digunakan untuk menentang takdir, maka hukumnya juga haram.

Contohnya: “Kalau saya tidak sakit, maka saya tidak akan kehilangan peluang yang bagus itu”.

Disebutkan dalam firman Allah:

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله م ا في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور

“Kemudian setelah kamu berduka-cita Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri; mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan Jahiliyyah. Mereka berkata: ‘Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini.’ Katakanlah: ‘Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah.’ Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata: ‘Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini.’ Katakanlah: ‘Sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke luar (juga) ke tempat mereka terbunuh. ‘dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha Mengetahui segala isi hati. “(QS. Ali ‘Imraan: 154).

Ucapan “kalau” yang digunakan sebagai menyatakan penyesalan.

Contohnya: “Kalau saya kemarin tidak pergi, tentu tidak akan mengalami kemalangan.” Maka ini hukumnya haram. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah melarang hal itu,

احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا,

ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان

“Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allâh (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, Ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, kerana ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan. ” (HR Muslim)

Ucapan “kalau” apabila untuk berangan-angan tentang suatu kebaikan, maka hukumnya baik.

Namun apabila untuk berangan-angan tentang kejelekan, maka hukumya juga jelek sehingga mendapat dosa. Contohnya: Jikalau aku mempunyai harta sebanyak fulanah, akan aku gunakan sebagaimana fulanah menggunakannya. Jika fulanah menggunakan hartanya untuk kebaikan, maka dia mendapat pahala kebaikan. Jika hartanya digunakan dalam hal keburukan, maka dia akan mendapat dosa.

Ucapan “kalau” yang digunakan sebagai berita, hukumnya boleh.

Contohnya: “Jikalau kemarin kamu hadir, kamu boleh mendengar ceramah yang bermanfaat dari Ustaz Fulan.”

Ucapan “kalau” jika digunakan untuk menjadikan takdir sebagai dalih berbuat maksiat, maka hukunmya haram.

Ucapan “kalau” yang hukumnya diharamkan boleh mengakibatkan berkurangnya kesempurnaan tauhid seseorang bahkan dapat membatalkan tauhid.

Ucapan yang haram ini merupakan kebiasaan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Oleh kerana itu, tidak sepatutnya kita sebagai kaum muslimin mengikuti mereka, melainkan menjauhi amalan-amalan yang dapat menjerumuskan ke dalam amalan-amalan mereka.

Wallahu a’lam.

——————————-

Sumber: Mutiara Faidah Kitab Tauhid. Hal. 133-136. Abu Isa Abdullah bin Salam

(Visited 96 times, 1 visits today)

Add Comment