6 Dosa Besar Yang Akan Memberatkan Timbangan Anda Ke Arah Neraka, No 1 Yang Ramai Orang Lakukan

Setiap manusia tidak mampu lari dari melakukan dosa, tetapi ada dosa-dosa yang Allah tidak akan ampunkan meskipun kita bertaubat. Semoga kita dijauhkan dari melakukan dosa-dosa seperti ini. Semoga perkongsian ini menjadi tauladan kepada kita dalam kehidupan seharian.

1- Makan harta anak yatim secara haram.
( untuk menghapuskan dosa tersebut pemakan harta anak yatim mesti membayar kembali harta yang telah digunakan serta memohon maaf kepada anak yatim tersebut . Jika anak yatim tersebut memaafkan perbuatannya, barulah boleh bertaubat kepada Allah SWT. Seandainya anak yatim tersebut tidak memaafkan perbuatannya maka dosanya tidak terhapus).

2- Menuduh wanita solehah berzi na.
( Orang yang menuduh wanita solehah hendaklah memohon maaf kepada wanita tersebut, jika wanita solehah tersebut memaafkan, maka terhapuslah dosa tersebut dan bolehlah penuduh bertaubat kepada Allah SWT. sekiranya wanita solehah tidak memaafkannya maka dosa tidak terhapus dan tidak boleh bertaubat kepada Allah SWT ).

3- Lari dari medan Jihad yang memperjuangkan kalimah Allah SWT.
( Mereka yang lari dari medan jihad adalah mereka yang dayus dan tidak layak memasuki Syurga, cuba kaji dalam sejarah Islam hukuman mereka yang lari dari medan Jihad sehingga Rasulullah SAW terpaksa menunggu Arahan Allah SWT untuk memaafkan kesalahan tersebut ).

4- Melakukan sihir.
( Mereka belajar sihir dan pengamal sihir adalah mereka yang Syirik kepada Allah SWT, memang tidak layak bertaubat kepada Allah SWT melainkan mengucap kembali kalimah Syahadah dan mesti menyerah kepada kerajaan Islam untuk melaksanakan hukuman yang sewajarnya ).

5- Bersyirik kepada Allah SWT atau menyamakan kedudukan Allah SWT dengan makhluk.

( Dosa syirik atau menyamakan Allah SWT dengan makhluk samada melalui niat,percakapan dan perbuatan yang disedari atau tidak disedari maka dosa ini tidak boleh bertaubat kecuali dengan mengucap kembali kedua Kalimah Syahadah dan pemerintah Islam mesti melaksanakan hukuman hudud barulah Allah SWT rela menerima kembali amal ibadat seseorang hamba yang telah menduakan Allah SWT atau menyamakan Allah SWT atau menyengutukan Allah SWT).

Artikel Berkaitan   Surah ini Sangat Ditakuti Iblis Dan Bacalah Disetiap Rakaat Pertama Ketika Melakukan Solat...

6- Membunuh Para Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT.
( Mereka yang membu nuh Para Nabi hendaklah dihu kum bu nuh dan terserah kepada Allah SWT untuk menga zab mereka. Rasulullah SAW pernah mengutuskan utusan untuk membu nuh mereka yang menghi na atau mengejek Allah SWT dan Rasulullah SAW semasa penubuhan Negara Islam Madinah).