VIRAL

Teknik Mudah Nak Kesan Produk Sampah.

Penat ah nak jawab soalan “yoi produk ni kilo tak, yoi produk ni slamat tak, yoi bla bla bla tak, yoi single tak, eh.” Sini aku ajar teknik mudah nak kesan produk sampah. 1) kau […]